Terug naar eerdere gegevens
 Jacobus (V.c.) koopt in 1895 onroerende goederen.

22-04-1895 verkoopakte en schuldbekentenis opgemaakt door Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill:
Frans Adrianus Huijser , bouwman te Ridderkerk, gemachtigd door Maaike Adriana Huijser (zus van Frans Adrianus), ongehuwd en meerderjarig en Johannes Cornelis Plaisier (zwager van Frans Adrianus Huijser) , bouwman te Ridderkerk, gehuwd in algemene gemeenschap van goederen met Adriana Maaike Huijser, (ook een zus van Frans Adrianus Hijser) verkopen aan Jacobus Berkman (V.c.) koopman te Ridderkerk,
de vlassersstelling met schuur, 6 arbeiderswoningen, boomgaard, tuin en erf, genaamd “de Zwet”, staande en gelegen te Ridderkerk aan de Straatweg, kad. sectie D, nr. 90, 645, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 en 705, groot 49 are, 90 ca.
Verkochte is gedeeltelijk verhuurd en verkocht voor f. 1. 200, --.
Bron: Gem. arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, invent.nr. 159R, aktenr. 27, p. 61.

Schuldbekentenis 22-04-1895 Jacobus Berkman (V.c.), koopman te Ridderkerk verklaart schuldig te zijn aan Adriana Vijfvinkel, weduwe van de hr. Jan Huijser, zonder beroep, wonende te Barendrecht de som van fl. 1.000,00. Jaarlijkse aflossing van fl. 20,00, rente vijf ten honderd per jaar, te rekenen vanaf heden, halfjaarlijks te voldoen. Een 1e hypotheek verstrekt op vlassersstelling met schuur, 6 arbeiderswoningen, boomgaard, tuin en erf "de Zwet" te Ridderkerk aan de Straatweg. Kad. Sectie D, no. 90, 645, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705.

De familie Berkman t.w. echtgenote Trijntje Verhagen en hun drie zonen Adrianus (1887), Arie (1890) en Jan (1893) verhuizen na de koop op 16-05-1895 van Barendrecht naar Ridderkerk.

Jacobus en Trijntje met hun 4 kinderen emigreerden van Ridderkerk-Rijsoord naar de USA en vertrokken
van Rotterdam op 17-04-1909 met het s.s. Nieuw Amsterdam. Zij arriveerden op 27-04-1909 op Ellis Iland USA. De passage was 2e klas geboekt à fl. 898,50 bij J. de Zeeuw, Stationskoffiehuis en Stalhouderij te Barendrecht.

Terug naar eerdere gegevens