Terug / Back
Bijzonderheden over het Rijsoordse geslacht van Nes.

Adrianus Reinen van Nes, */~ 08-08-1795/16-08-1795, † Rijsoord 18-06-1869.
Hij was vlasboer te Rijsoord en later visser in de Waal. X 25-12-1815 Cornelia de Jong
* Hendrik Ido Ambacht 16-05-1796 † 04-01-1880.
Kinderen:
1. Elisabeth van Nes (1816-1817).
2. Elisabeth van Nes (1818-1890).
3. Jacob van Nes (1820-1828).
4. Willem van Nes (1822-1853).
5. Adrianus van Nes (1824-1916).
6. Maria van Nes (1826-1867).
7. Jakob van Nes (1829-1881).
8. Grietje van Nes (1831-1919)
9. Johannes van Nes (1834-1901).
10. Florus van Nes (1836-?). Zie Mina Cornelia van Nes.
11. Cornelis van Nes * 10-01-1840, † 08-09-1910.
Cornelis van Nes was oprichter van Vlasserij Cornelis van Nes BV.
Ook was hij medeoprichter van de vereniging "Een school met de Bijbel" te Rijsoord (1882).
X 14-05-1865 Willempje Schop * Ridderkerk 23-02-1845 † Rijoord 15-09-1917.
Dochter van Jan Schop (1825-) en Maria de Jong (1820-1910).
Gegevens vlasserij van Es.


Mina Cornelia Johanna van NES, * 30-03-1879 † 26-07-1967.
Mina was het 11e en laatste kind van het echtpaar Florus van Nes * 06-07-1836
Beroep: visser op de Waal te Rijsoord.
† 04-05-1908 en Cornelia Johanna Schumacher * 29-01-1836 † 03-05-1906.
Cornelia werkte bij haar oom Cornelis van Nes in de vlasserij.
Ze is door miss Wilhelmina Douglas Hawley vastgelegd op een schilderij.
Mina was gehuwd met Teunis Berkman (IV.b.4), * 06-06-1879 † 16-02-1940.
Samen kregen ze 5 kinderen:
Cornelia Berkman (* 05-05-1914), Marinus Johannes Berkman (* 04-11-1916),
Adriana Margaretha Catherina Berkman (26-12-1918),
Flora Berkman (* 23-05-1921) en Florus Berkman (* 01-07-1924).


Florus van Nes
en
Cornelia Johanna Schumacher
met de bekende krullenmuts
van de traditionele typische
Rijsoordse klederdracht.

Foto's uit het familie album
van Maria Louisa v.d. Waal.


Het Rijsoordse geslacht van Nes is afkomstig uit het voormalige hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse waard.
Dit gebied werd vroeger meermalen geteisterd door stormvloeden.
De Waal en de Devel stonden toen nog in openverbinding met het open water van de Oude Maas. Na de overstroming van 1325, besloot Graaf Willem III maatregelen te nemen. Hij deed een oproep aan zijn volgelingen om het land te beschermen door het aanleggen van dijken. Als beloning werd 1/16e deel van de Zwijndrechtse waard in het vooruitzicht gesteld. Aan de oproep gaf o.a. Gerard Alewijnszoon gehoor, een bestuursambtenaar van de graaf. Als beloning kreeg hij op 14 April 1333 een stuk land in leen langs de zuidzijde van de Waal. Dit stuk land werd aangeduid als RIJSOIRDE het latere Rijsoord.
De oppervlakte bedroeg 356 morgen land ( ongeveer 249 ha ) en bevatte wat huizen en andere opstallen in de buurt van het huidige restaurant-cafe "Het Wapen van Rijsoord". De huizen waren van leem en stonden aan het Schalksedijkje aan het begin van de Waalweg en de Rijsoordsestraat.

Nes-laantje


De Pruimendijk behoorde aan het dorp "Riederkerck". Een stukje grondgebied langs de Waal "de cleine Nesse "
genoemd behoorde weer aan Rijsoord. Kenners van het gebied zijn er van overtuigd dat dit stukje land
"de Nes", zo heet het gebied nu, al vroeg bewoond is geweest.
Vele personen uit de familie van Nes, maar ook anderen hebben op de hoeve " de Nes" gewoond.
Het "Nes-laantje" de weg naar de hoeve bestaat nog steeds.


Bronnen:
het boek, "Van Nes een geslacht van vlassers" mr. A.R. van Nes.
Website: http://home.hetnet.nl/~gozewijn22/waal.html

Terug / Back