Terug naar Adrianus (1830) IV.c.
Birth-certificate / Geboorteacte Adrianus Berkman * Rozenburg 15-7-1830.
 

Geboorteacte Adrianus Berkman * Rozenburg 15-7-1830.
Getuigen Simon Qualm (24 jaar, van beroep bouwknecht) en Abram (van) Marion (36 jaar, van beroep herbergier)
Beide wonende te Rozenburg.
Adrianus Berkman 1830