Terug/Back
Christelijke Gereformeerde Kerk Barendrecht. Vroeger en nu.

Gravure van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Voordijk Barendrecht

Voordijk Chr. Ger. Kerk Barendrecht
Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Voordijk Barendrecht

Chr. Ger. Kerk
Christelijk Gereformeerde Kerk te Barendrecht

Chr. Ger. Kerk Barendrecht Luchtfoto
Luchtfoto Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht.

Nieuwe Chr. Ger. Kerk te Barendrecht
Nieuwe Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht.Gedenksteen ingemetseld in de nieuwe Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht.

TER HERDENKING AAN J.P.HUYZER
DIE HET OORSPRONKELIJK KERKGBOUW,
PASTORIE, CONSISTORIEKAMER EN ERF AAN
DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK
VAN BARENDRECHT HEEFT GESCHONKEN
IN HET JAAR AD 1926.

Terug/Back