Terug naar startpagina.
 Jan Pieter Huijs(z)er Mattheuszn, alias "Jan de Geit".
    * Oost- en West Barendrecht 18-10-1855 † Barendrecht 11-11-1923.    

Klik hier voor gegevens:
1.  van het echtpaar Jan Pieter Mattheuszn Huijser en Stijntje Jansdr Romeijn (1855-1919) en
     zijn tweede echtgenote Adriana Philippina Hofman (1877-1941).


In het telefoonboek Barendrecht van de PTT gedateerd 1915 staan in totaal 8 telefoonaansluitingen vermeld
waaronder ook de volgende 3 vermeldingen:
   "Huijser J. P. Olieslager, telefoonnummer 6".
   "Huijser B. C. Landbouwer, telefoonnummer 7".
   "Zeeuw J. de Stationshoffiehuis en Stalhouderij, telefoonnummer 9".
Geboorteacte van Jan Pieter Mattheusz Huijser 09-10-1855.

Jan Pieter Huijser alias Jan de Geit
zijn vrouw Stijntje Jansdr Romeijn
de dochter Ingetje Jannetje Huijser en
hun zoon Jan Mattheus Huijser.
Foto gemaakt omstreeks 1903.

Fabriek Persoonshaven Rotterdam

Jan Pieter Huijser (links) poseert voor de in aanbouw zijnde nieuwe fabriek aan de Persoonshaven te Rotterdam
met de bouwvakkers die daar op dat moment aan het werk waren.
Architect: M.Brinkman Sr (1873-1923).

Grafzerk Jan Pieter Huijzer
Algemene Begraafplaats Barendrecht.
Begraafplaatsnummer: 394/Hg1-08A.
Op deze grafzerk staat als naam aangegeven Huizer (met en Z).
Op alle acten is de schrijfwijze echter met een S.
De schrijfwijze op de grafzerk, berust waarschijnlijk op een vergissing.

Steen met tekst


Van: Ralph Hoekstra.
Verzonden: zaterdag 26 september 2009 2:36.
Aan: Johannes (Hans) Berkman (VI.h.2.).
Onderwerp: Jan "The Goat" Huijser".

On your web site you have a story of my mother's uncle Jan "the goat" Huijser.
The story was written by his grand daughter and grandson.
They would be of my age (71) or a little older.

Would it be possible for you to send them my e-mail address so that I
can share information with them about our families?
My aunt mentioned Jan Huijser in her memoirs. She is the daughter of
Jan's brother Pieter Huijser who immigrated to America in 1910.
He didn't do well in America and died in 1914, a poor man.

Here is what my aunt wrote:
"One day Pa received a letter from Holland from his brother Jan.
Jan had a large linseed and peanut oil refinery on the docks at Rotterdam.
It was a flourishing business. The residue was converted into fodder
for cattle and he he Id the patent and distributed the cakes
throughout various home and foreign areas. He was a millionaire.
Jan's letter was an appeal for Pa to return to the Netherlands to manage an oil refinery.
It was an established business that was for sale and Pa could have control of it immediately.
He advised Pa to consider it seriously.
As Pa presented the offer to Mother, I interrupted and said, Ja, Pa, let's go back to the Netherlands.
Then we can live as before.
Klaartje will be so happy and I will be able to go to boarding school."
A few happy moments in a dark situation. Mother told me to keep still.
Her answer to Pa was short and stern.
l can still hear her say, No, Pete, you're in the boat, now row."
Mother's words fell like hammer blows on our heads. These were devastating words to Pa and me.
Pa pleaded with her and said, "We have enough money to travel in second class.
You'lI have Klaartje and help again."
Pa had outstanding cash credits and interests in the Netherlands to buy the factory.
Her answer, an emphatic no. Nothing more to be said. Matter closed."

Ralph Hoekstra.
Grandson of Pieter Huijser/Huyser
.

Van: Ralph Hoekstra.
Verzonden: zaterdag 26 september 2009 2:36.
Aan: Johannes (Hans) Berkman (VI.h.2.).
Onderwerp: Jan "De Geit" Huijser".

Op onze website staat het verhaal van Jan Huijser, de oom van moeder.
Hij was bijgenaamd “de geit.” Het verhaal is geschreven door zijn kleindochter en kleinzoon.
Ze moeten [nu] ongeveer van mijn leeftijd zijn, 71 jaar, of iets ouder.

Mijn tante noemde Jan Huijser in haar memoires.
Zij is de dochter van Jans broeder Pieter Huijser die naar America emigreerde in 1910.
Het verging hem niet goed in de Verenigde Staten en hij stierf als een berooide man in 1914.

Dit is wat mijn tante schreef:
"Op een dag ontving Pa een brief uit Nederland van zijn broer Jan.
Jan had een grote raffinaderij in de Rotterdamse haven die lijnzaad en pinda’s verwerkte tot olie.
Het bedrijf liep als een trein. Het residu werd omgezet in veevoeder.
Hij hield het patent [daarvoor] en [verkocht] de veevoederkoeken in diverse Nederlandse
regio’s en buitenlandse gebieden. Hij was een miljonair.
Jans brief verzocht Pa terug te keren naar Nederland om een olieraffinaderij te runnen.
Het was een lopende zaak die te koop was en Pa kon meteen de teugels in handen nemen.
Hij raadde Pa om de zaak serieus in overweging te nemen.
Toen Pa de zaak voorlegde aan Moeder, onderbrak ik haar en zei: “Ja Pa, laten we teruggaan naar Nederland
Dan kunnen we weer leven als vanouds.
Klaartje zou verrukt zijn en ik zou naar een internaat in de VS kunnen gaan."
Een moment van geluk in barre tijden. Moeder beval me om mijn mond te houden.
Haar antwoord aan Pa was kort en onbuigzaam.
Ik ben haar woorden nooit vergeten: “Nee Pete. Je zit in de boot en nu moet je roeien."
Moeders woorden waren net hamerslagen op onze hoofden en waren vernietigende woorden voor Pa en mij.
Pa smeekte: "We hebben genoeg geld om tweede klas te reizen.
Je kunt zo Klaartje weer zien en zal hulp in de huishouding hebben." Pa had nog debiteuren in Nederland en ook belangen in bedrijven, zodat hij de fabriek kan kopen.
Haar antwoord was een nadrukkelijke “nee.” Verder zeg ik er niets meer over.
Einde verhaal.

Ralph Hoekstra.
Kleinzoon van Pieter Huijser/Huyser.