Terug naar hoofdpagina
  lijn
  I.a.1. Reizen van Adrianus Berkman in dienst bij de VOC (1757-1781).

In de uitgebreide databank met gegevens van meer dan 2000 schepen die de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) gedurende de periode van haar bestaan, ca 1600 tot 1800, in gebruik heeft gehad zijn ook van Adrianus Berkman gegevens opgenomen.
Onderstaand is een opsomming weergegeven van de gevonden gegevens.

1e reis 7 oktober 1757 tot en met 5 augustus 1759.
Heenreis:

Op vrijdag 7 oktober 1757 trad Adrianus Berkman (~ Rotterdam 26-01-1735) als 21 jarige jongmatroos in dienst van de VOC, kamer Rotterdam.
Nog de zelfde dag vertrok het schip met de naam "Jeruzalem" onder bevelvoering van Pieter Rozenburg, op weg via "Kaap Goede Hoop" naar Batavia.
Op woensdag 4 januari 1758, 89 dagen na vertrek uit Rotterdam kwam het schip aan op de Kaap. Na 18 dagen (82 dagen na vertrek uit Rotterdam) vertrokken zij op zondag 22 januari 1758 richting Batavia. Na 189 dagen na vertrek, op vrijdag 14 april 1758 bereikt men de eindbestemming Batavia.


Vaarroute

Terugreis:

Na het lossen en laden van schepen en andere werkzaamheden te Batavia, vertrok Adrianus op 13 november 1758 vanuit Batavia met het schip "Wildrijk", voor de terugreis naar Nederland. 88 dagen na vertrek uit Batavia op maandag 19 februari 1759 was de "Kaap" bereikt. Maandag 26 februari 1759 vertrok het schip weer met bestemming Nederland. 160 dagen na vertrek van de "Kaap" en 225 dagen na vertrek uit Batavia.
In totaal 265 dagen varen was deze reis lang. Uitdiiensttreding van Adrianus Berkman. Reden: gerepatrieerd.

2e reis 2 oktober 1759 tot en met maandag 18 juni 1781.
Heenreis:

Op dinsdag 2 oktober 1759 trad Adrianus nu als matroos in dienst bij kamer Rotterdam. Op die dag vertrok hij met het schip "Noord Nieuwland" naar Batavia. Dinsdag 5 februari 1760, 112 dagen na vertrek kwam het schip aan op de "Kaap". 14 dagen na aankomst vertrek van het schip richting Batavia. Aankomst aldaar, 228 dagen na vertrek uit Nederland en 102 dagen na vertrek van de "Kaap". Naar alle waarschijnlijkheid is Adrianus in Batavia aan wal blijven werken als matroos-werkman, omdat in de databank van de VOC zijn ontslag voorkomt op 18 juni 1781.

Beeindiging dienstverband.
Maandag 18 juni 1781, 7930 dagen (ruim 21 jaar) na indienstteding nam Adrianus Berkman (Azie) zijn ontslag. Reden: ontslag genomen.
Verdere gegevens over zijn levensloop vanaf juni 1781 tot zijn ontslag zijn niet bekend.

 Terug naar hoofdpagina
   lijn