Terug / Back
   lijn

   In memoriam Mary Maris Berkman (1926-2012).

Bron: Doopsgezinde Gemeente Arnhem.
GEMEENTENIEUWS nr. 9.
september 2012.

15 januari 1926, Kalamazoo, MI (USA) – 14 juni 2012, Arnhem.
Zuster Mary Maris-Berkman wist dat ze erg ziek was, dat ze niet meer beter zou worden. Ze heeft maar een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Niemand had verwacht, dat ze zo gauw zou overlijden – een half jaar nadat we samen met haar afscheid moesten nemen van haar man en onze broeder: Guus Maris. Zij was dankbaar voor haar leven van 86 jaren.
Ze gaf aan dat ze het niet ingekort en ook niet uitgerekt wilde hebben. Zij die graag de touwtjes in handen heeft gehad, kon loslaten en aanvaarden.
Op 15 januari 1926 werd Mary Mae Berkman geboren in het stadje Kalamazoo in Michigan (USA). In de crisisjaren (de jaren ’30) verhuisde het gezin naar Goshen in Indiana; daar is ze als enig kind opgegroeid en heeft ze de middelbare school afgerond. Ze was nog een tiener, toen haar moeder erg ziek werd en aan kanker stierf. Haar tantes en ooms, neven en nichten in Goshen hebben haar goed opgevangen. Aan hen bewaarde ze dierbare herinneringen en met hen bleef ze ook later altijd contact houden. Van huis uit gereformeerd en van Nederlandse immigranten, leerde ze via haar oma haar doopsgezinde wortels kennen en vond ze haar geestelijk thuis bij de Mennonites in Goshen en wereldwijd.
Op Goshen College studeerde ze Engelse taal en literatuur en leerde ze de Nederlander Jan Matthijssen kennen, die op Goshen Seminary theologie studeerde.
In 1948 zijn Johannes Petrus Matthijssen en Mary Mae Berkman getrouwd en zijn ze naar Nederland gekomen. Na een studie aan de Zendingshogeschool in Oegstgeest werden zij uitgezonden om de theologische kweekschool in Pati op Java te helpen opbouwen en de jonge gemeenten te steunen. Hun oudste twee kinderen, Peter en Eileen, zijn er geboren. Toen de kerk op eigen benen kon staan en alle Nederlanders Indonesië moesten verlaten, werd Jan als predikant van de Doopsgezinde gemeenten van Meppel en Hoogeveen beroepen. In Meppel werd hun jongste dochter, Jeannette, geboren.
In 1964 volgde een beroep naar Amsterdam. Mary ondersteunde hem met grote inzet en toewijding in zijn predikantstaak, in het zondagschool- en kringwerk en bezoekwerk. Ze was gastvrij voor vele, vaak buitenlandse logé’s.
Later pakte ze haar beroep als docente Engels weer op in bedrijven en scholen. 1978 was een heel moeilijk jaar voor haar en het hele gezin: Jan werd ernstig ziek en moest stoppen met zijn werk. Op 26 oktober 1978 overleed hij – nog maar 54 jaar oud. In deze moeilijke tijd vond ze steun bij Guus Maris, die sinds de jaren op Java een vriend van Jan geweest was.
Bijna 8 jaar is ze weduwe geweest, toen ze op 4 juli 1986 trouwden en in Doorwerth gingen wonen – eerst aan de Dalweg, daarna in een flat aan de Beethovenlaan.
Na jaren van gemis en alleen zijn, hebben ze samen heel gelukkige en goede jaren beleefd: reizen, genieten van hun kinderen en kleinkinderen, contacten onderhouden met allerlei kennissen en vrienden, actief zijn voor de doopsgezinde gemeente Arnhem en de broederschap.
Jarenlang heeft ze Guus met liefde verzorgd. Tot ze hem met pijn in het hart naar een verpleeghuis moest laten brengen.
De laatste dienst die ze bezocht, was de Avondmaaldienst van onze gemeente in Nieuw Schoonoord. Ze wilde zo graag nog een keer daaraan deelnemen. Geloof en de band met de geloofsgemeenschap betekenden veel voor haar.
De maandag vóór haar overlijden zei ze: “Paul, doe de groeten aan de zusters en broeders van de gesprekskring die Guus en ik bij ons thuis hadden – en aan allen in de gemeente.” Op 22 juni 2012 hebben we in een dienst in het crematorium Moscowa afscheid genomen met de woorden uit Psalm 139: “Gij - Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij. Gij weet mijn gaan en mijn staan…” en met het zingen van liederen en ophalen van herinneringen aan haar.
Paul F. Thimm.

 Terug naar gegevens Mary Maris-Berkman.

lijn