Terug / Back
   lijn

   In memoriam August (Guus) Godfried Maris (1923-2011).

Bron: Doopsgezinde Gemeente Arnhem.
Uit het GEMEENTENIEUWS nr. 2
februari 2012.

IN MEMORIAM
10 februari 1923, Alkmaar – 16 december 2011, Renkum.
Na een kort ziekbed is broeder August Godfried (Guus) Maris overleden in de leeftijd van 88 jaar. De laatste maanden werd hij steeds kwetsbaarder en namen zijn krachten af. Opname in verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord in Renkum werd noodzakelijk. Met de herinneringen van zijn echtgenote zr. Mary Maris-Berkman, zijn kinderen en zijn broer Raimond hebben we op 22 december 2011 afscheid van hem genomen. We luisterden naar Psalm 67 die hem erg aangesproken heeft en die hij ooit met Mary heeft uitgezocht voor zijn afscheid. We zongen met elkaar liederen die hem vertrouwd waren: “Grote God wij loven U” en “Geest van hierboven, leer ons geloven”. Niet iedereen weet hoe veelzijdig Guus Maris was: gereserveerd én humoristisch, serieus én blijmoedig, stellig én gezellig, soms best moeilijk, zelfs driftig en ook heel geestig en begrijpend. Hij is in Utrecht opgegroeid, doorliep het stedelijk gymnasium en studeerde in die stad rechten. Zoals veel studenten in de oorlogsjaren weigerde hij de loyaliteitsverklaring van Nazi-Duitsland te tekenen en werd hij actief in het studentenverzet. Daarvoor heeft hij als waardering het “verzetsherdenkingskruis” ontvangen.
Na zijn afstuderen trad hij met een studententoneelgroep op verschillende plaatsen in Nederlands-Oost-Indië op. Hij trouwde in Nederland in 1948 met Noor van Marken. Samen keerden zij voor vijf jaar naar Indië terug. Daar werden hun eerste vier kinderen geboren. Guus heeft in Nederlands-Oost-Indië een kring voor Doopsgezinden opgericht. Mary en Jan Matthijssen (overleden in 1978) hebben Guus en Noor daar leren kennen en zijn goede vrienden geworden.
In 1954 is het gezin naar Nederland vertrokken, waar de jongste dochter is geboren. Guus Maris heeft in Arnhem en Den Bosch als advocaat gewerkt en ten slotte als rechter aan het Gerechtshof in Arnhem.
In een interview met de Gelderlander zei br. Maris: “Het is heel goed mogelijk om als jurist vanuit het Evangelie te leven. In moeilijkheden verkerende mensen bijstaan, dat sprak mij aan.”
De woorden van Ps.67:5 moeten hem als jurist en christen aangesproken hebben. Hier wordt over God gezegd: “Gij richt de volken naar recht.” Br. Maris zette zich in voor recht en gerechtigheid.
Voor de Doopsgezinde gemeenten Den Bosch en Arnhem was hij een trouw lid, en stond de gemeenten bij met zijn betrokkenheid, vakkennis en ervaring. Ook Mooiland en de broederschap hebben een beroep op hem kunnen doen.
Na jaren van alleen zijn, zijn Mary en Guus op 4 juli 1986 getrouwd. 25 jaar hebben ze lief en leed en hun geloofsleven met elkaar gedeeld – tot het einde toe.
Moge de Eeuwige hen zegenen die om hem rouwen en hem missen:
zijn vrouw Mary, zijn kinderen, de familie Maris en de kinderen Matthijssen voor wie hij een vader en opa werd.
Paul F. Thimm.

Terug / Back
     lijn