Koopacte woning Johannes Berkman (V.d.).
Pagina 7.
         Volgende

  Vorige

  Naar overzicht

Transcriptie van pagina 7.
En zijn hier mede verschenen te weten De Heer Willem Bastiaan Visser Koopman te Barendrecht die verklaarde zich tot borg te stellen voor de kooper Johannes Berkman voornoemd. Waarna dit procesverbaal is gesloten. De verschenen personen zijn den Notaris dit in minuut opgemaakt procesverbaal ondertekend.
J.P.Huijzer
Joh. Berkman
J.Groenenboom Jochz.
J.Groenenboom
J.B.Visser
W.Hordijk
H. van de Berg
van Spall Notaris
Geregistreerd te IJsselmonde vier februari negentienhonderdnegentien deel 102, folio 71, rechts vak 2 twee bladen aan revooi ontvangen voor recht voor perc. 1 f. 86,- perc. 4 en 5 f 96,- Totaal Een honderd twee en tachtig gulden f. 182.
De ontvanger Ledeboer
Dag register deel 68 nummer 744, Overgeschreven hypotheekkantoren te Dor-