Koopacte woning Johannes Berkman.
Pagina 6.
      
  Volgende

  Vorige

  Naar overzicht

Transcriptie pagina 6.
De comparanten verklaarde dat hij nu wilde overgaan tot de openbaren afslag van den onroerende goederen omschreven in gemeld procesverbaal van veiling op de algemeene en bizondere bedingen in dat procesverbaal genoemd en omschreven, waarnaar ten deze in alle opzichten wordt verwezen. Na voorlezing van het vorenstaande is tot de afslag overgegaan, waarvan de uitrslag is. ----------------- dat perceel een staande op de som van tweeduizend negen honderd gulden f 2900,-
is gemijnd door den Heer Johannes Berkman koopman te Barendrecht op drie honderd dertig gulden f. 330,-
Maakt te zamen de som van drieduizend twee honderd dertig gulden f 3230,-
Alle welke onroerende goederen respeatieve mijners voor de door hem gemijnde sommen en onder de algemeene bijzondere bedingen hierboven aangehaald in koop worden toe gewezen. Genoemde Mijners alhier verschenen verklaarden de door hem gemijnde goederen voor de door hem geboden sommen en onder gemelde bedingen voor zich in koop aan te nemen.