Koopacte woning Johannes Berkman (V.d.).
Pagina 5.
      
  Volgende

  Vorige

  Naar overzicht

Transcriptie Pagina 5.
C. den Otter Azn
J.Kraak Jz.
M.Huijzer Jz.
W.Hordijk
H. van den Berg
van Spall Notaris
Geregistreerd te IJsselmonde Vijfentwintig Januari negentienhonderdnegentien deel 102 folio 68 rechts vak 4 zes bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden en vijftigcent f 1,50
De Ontvanger
Ledeboer
Heden de negentwintigste Januari negentienhonderdnegentien des voormiddags ten elf uur verscheen in het Cafe van den Heer E.M. de Weerd te Barendrecht voor Bernardus van Spall Notaris, te Barendrecht, in tegenwoordigheid van de Heeren Willem Hordijk, kleermaker en Hermanus Willem van den Berg afslager, beiden te Barendrecht als getuigen De Heer Jan Pieter Huijser Mattheuszoon, koopman en olieslager te Barendrecht uit eigen hoofde en in hoedanigheid als vermeld in het procesverbaal van veiling den twee en twintigsten Januari dezes jaars voor den Notaris redacteur deze minuutakte verleden.