Koopacte woning Johannes Berkman (V.d.).
Pagina 4.
      
  Volgende
  Vorige
  Naar overzicht
Transcriptie Pagina 4.
ten behoeve van den Polder Binnenland te Barendrecht, groot zeven gulden verschijnenede eenendertige December. Het laatste bewijs van eigendom is het afschriftvan het procesverbaal ven veiling en afslag den vijftienden December achtienhonderd vierennegetig voor den eertijds te Barendrecht gevestigden Notaris Leonardus Apollonius de Raadt verleden overgeschreventen hypotheekkantore te te Dordrecht den derden Januari achttienhonderdvijfennegentig in deel 482 nommer 74. Na voorlezing van het vorenstaande is tot de veiling overgegaan en zijn achtereenvolgens het hoogste in bod gebracht te weten: Het eerste perceel door de Heer Adrianus Bakker particulier, te Barendrecht op tweeduizend negen honderd gulden f 2900,-. Waarna dit procesverbaal is gesloten. De verschenen personen zijn den Notaris bekend.
Na voorlezing hebben de verschenen personen de getuigen en de notaris dit in minuut opgemaakt procesverbaal ondertekend.
J.P.Huijzer
J.Bakker
J.C.Groenenboom
W.Bario
C.Prooi