Terug / Back

Birth-certificate Trijntje Verhagen 10-7-1852. Detail left marge.

Detail left marge
Birth-certificate Trijntje Verhagen * Ridderkerk 10-7-1852.

Tekst:
Het kind in nevenstaande acte vermeld, is door Ary Verhagen en Jannitje de Jong erkend bij hun huwelijk,
voltrokken te IJsselmonde op den derden November Achtienhonderd drie en vijftig.
De aantekenaar van den Burgelijkenstand der Gemeente Ridderkerk.

Terug / Back