Terug naar gegevens Johannes Berkman VIIc
   Enige familieverhalen en wetenswaardigheden.

Kees Berkman en Pieter Roos bezorgden met de Studebaker kolen. De andere vrachtauto was een Ford. Daarvoor bezat de firma twee T-fords en daarvoor 2 span paarden.
Piet Roos chaufeerde en toen hij een grote regenplas zag hield hij een beetje in, want er liepen een paar mensen aan de kant van de weg en die zouden flink nat worden door het opspattende water uit de plas.
Kees Berkman inventariseerde even wie er liep en zei: "Rij maar gewoon door Piet want er lopen toch geen klanten bij ".

Studebaker vrachtwagen

In W.O. II werd door het autobedrijf "van Gorp" in Rotterdam achter de cabine van de Studebaker een gasgenerator gemonteerd.
De factuur van de werkzaamheden is nog in het archief aanwezig.
Op "Dolle Dinsdag" 5 september 1944, werd de Studebaker gevorderd door de Duitse Wehrmacht. De motor wilde echter niet lopen want Gerrit Elzerman (de opvolger van Piet Roos) had de rotor uit de stroomverdeler gehaald. Tijdens het aanslepen achter een andere (leger)auto gaf de motor af en gaf toen enorme knallen.
De Duitsers (zo vertelde Hans Berkman) wilde mijn vader Piet Berkman die aan het werk was op de opslag aan de Gebroken Meeldijk arresteren om te horen wat hij geflikt had met de Studebaker. Ondanks dat de Duitsers schoten kon op aanwijzing van Izak van Oorschot -één van de kolenknechts- Piet Berkman over de spoorrails ontsnappen richting het stationsgebouw.
Hij heeft zich de rest van de dag verborgen bij Adrianus (Janus) Huijgen tuinder aan de Gebroken Meeldijk 37 te Barendrecht.
Zoon Gert kwam mijn moeder Zegie waarschuwen waar mijn vader zich verborgen had en dat alles in orde was.
Ik denk dat mijn vader vrij snel weer naar huis kwam toen de kust veilig was.
Piet Berkman en Janus Huijgen zijn hun leven lang bevriend geweest. Beiden behoorden zeer nadrukkelijk tot de Gereformeerde "Mannenbroeders ".

   Terug naar gegevens Johannes Berkman.

Naar boven