Terug / Back
   lijn

Prof. Mr. Adriaan Kornelis (Alis) Koekkoek. Levensloop en bijzonderheden (1945-2005).
Zoon van Hendrik (Henk) Bastiaan Koekkoek (1909-1984) en Herberdina Wegman (1909-2002).
* Willemstad (N.Br.) 15-01-1945 † Tilburg 18-04-2005 = 23-04-2005 Nieuwe Algemene Begraafplaats Driebergen-Rijsenburg.
X Rotterdam 12 -09 -1969 H. (Hanny) Dudok. Uit dit huwelijk 1 dochter en 2 zoons.
    Handtekening onder een brief 1996.


 Toespraak van de voorzitter 1e kamer op dinsdag 26 april 2005.


OPLEIDING:
Lager onderwijs,
     - Prot.Chr. lagere school te Wilnis
     - Prot.Chr. lagere school te Leiden
     - Prot.Chr. lagere school te Amsterdam
Voortgezet onderwijs,
     - Gymnasium-a, "Christelijk Lyceum" te Leiden, van 1957 tot 1963.
Academische studie,
     - Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1963 tot 1969.
Promotie,
     - Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit te Amsterdam, 14 december 1978.
     - Was gepromoveerd, maar voerde de doctorstitel (Dr) niet.
LOOPBAAN:
  - wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht, Katholieke Hogeschool Tilburg, van 18 augustus 1969 tot 1978.
  - hoofdmedewerker staats  - en bestuursrecht, Kath. Hogeschool Tilburg (later Kath. Universiteit Brabant), van 1978 tot 1 mei 1981.
  - lid gemeenteraad van Tilburg, van 5 september 1978 tot 7 september 1982 .
  - hoogleraar staats  - en bestuursrecht, Kath. Universiteit Brabant (sinds 1 sept. 2002: Universiteit van Tilburg), 1 mei 1981 tot 18 februari 2005.
  - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998.
  - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 18 april 2005.

PARTIJPOLITIEKE FUNCTIES:
  - lid bestuur ARP kiesvereniging Nieuw-Vennep, van 1960 tot 1963.
  - voorzitter ARJOS (Anti  -Revolutionaire Jongeren Studieclubs), afdeling Nieuw-Vennep, van 1961 tot 1965.
  - voorzitter ARP kiesvereniging Tilburg, van 1970 tot 1 februari 1974.
  - lid partijraad ARP, van 1970 tot 1 oktober 1980.
  - lid commissie modelgemeenteprogramma CDA 1990-1994, van 1988 tot 1989.
  - lid Stichtingsraad Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, van 21 september 2000 tot 18 april 2005.

NEVENFUNCTIES:
  - lid co÷rdinatiecommissie voor de bestudering van de parlementaire geschiedenis in Nederland, van 1971 tot 1989.
  - lid bestuur Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg-Goirle, van 1976 tot 1979.
  - voorzitter Commissie van Beroep Vereniging "Ons Middelbaar Onderwijs", afdeling Tilburg, van 1981 tot 1989.
  - lid Kerkenraad Gereformeerde Kerk van Tilburg, van 1982 tot 1986.
  - lid Ledenraad "Vereniging voor Christelijk wetenschappelijk onderwijs", van 1983 tot 1989.
  - lid bestuur NESPOB (Ned. Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek op het gebied van Politiek en Openbaar Bestuur), van 1983 tot 1988.
  - raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te 's Hertogenbosch, van 1 mei 1984 tot 18 april 2005.
  - lid commissie Kuyper-Katheder, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1985 tot 1989.
  - lid Klankbordgroep en Contactgroep "C" NCW (Nederlandse Christelijke Werkgevers), van 1985 tot 1994.
  - lid bestuur "Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte", van 1986 tot 1989.
  - voorzitter Commissie Wetgeving gelijke behandeling NPCS, van 1986 tot 1994.
  - lid redactie tijdschrift "Bestuursforum", van 1986 tot 1994.
  - lid Onderwijsraad, voorzitter afdeling Leerplaninterpretatie, van 1987 tot mei 1994.
  - lid werkgroep 'School 2000' van de Commissie toetsing wetgevingsprojecten, van 1988 tot 1989.
  - voorzitter "Vereniging tot stichting en instandhouding van de scholen met de Bijbel" te Tilburg, omstreeks oktober 1994.
  - lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, vanaf 1986.
  - lid curatorium "Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte", vanaf 11 februari 1989.
  - lid redactieraad Kluwer Nederlandse wetgeving, basiseditie en collegebundel, vanaf 1990.
  - lid bestuur "De Staatsrechtkring", vanaf oktober 1990.
  - lid redactie "Philosphia Reformata, vanaf 1991.
  - voorzitter commissie van toezicht Bijzondere leerstoelen onderwijsrecht "Stichting De Katholieke School", vanaf 10 september 1992.
  - lid redactie, Ars Aequi Cahiers rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis, vanaf 1994.
  - lid redactie "Cremers Grondwet", vanaf 1999.
  - lid College van Curatoren Stichting "Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht", vanaf 4 februari 2000.
  - voorzitter Stichting "Bevordering Bijzonder Onderwijs in de Lidstaten van de Europese Unie", vanaf 25 juni 2001.

UIT DE PRIVESFEER:
  - Promoveerde bij prof. I. A. Diepenhorst,
  - Woonde van oktober 1971 tot april 2005 in Tilburg, Amarantstraat 64.
  - Vrijdag 24 september 2004 ontving hij de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau
     uit handen van de burgemeester van Tilburg, dr. Ruud Vreeman.
  - Lid International Academy of Comparative Law, vanaf 2003.
  - Benoeming van een zaal in de Universiteit van Tilburg 16 januari 2006.

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC)
van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief was.
Terug / Back
    lijn